Hermes

Hermes is een van de goden uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van Zeus en de boodschapper van de goden. Hermes is ook de beschermgod van reizigers, kooplieden, atleten en dieven. Zijn naam wordt soms gebruikt om te verwijzen naar de Griekse boodschappergod in het algemeen. In de oudheid namen veel Grieken tradities over uit andere culturen op basis van hun interpretatie van het karakter van Hermes.

Waar staat Hermes voor?

Hermes werd gecrediteerd voor het bevorderen van de meest essentiële vaardigheden van de mensheid. Hij werd beschouwd als de uitvinder van het schrijven, gymnastiek, wiskunde en astronomie. Hij werd ook beschouwd als de eerste muzikant en dichter. Volgens sommige verhalen heeft Hermes voor Apollo een lier gemaakt van een schildpad en koeienhuid. Hij stal blijkbaar ook Apollo’s vee om de eerste lier te maken. Ter ere van hem bouwden veel Grieken standbeelden die hem voorstelden met een lier. Bovendien werd hij geassocieerd met astrologie en alchemie; hij zou astrologie hebben uitgevonden toen hij de beweging van sterren observeerde tijdens het rennen. De Grieken geloofden ook dat Hermes mensen leerde hoe ze met goden moesten communiceren door middel van orakels en voortekenen. In de loop van de tijd hebben de Grieken verschillende andere rollen aan Hermes in hun mythologie toegeschreven. Ze geloofden dat hij de snelste Olympiër was en vonden verschillende sporten uit, zoals worstelen en hardlopen – beide oorspronkelijk afgebeeld als saterspellen. Ze geloofden ook dat Hermes het menselijke schrift uitvond, waardoor mensen voor het eerst hun gedachten konden documenteren. Als zoon van Zeus was zijn moeder een nimf genaamd Maia die op de berg Cyllene in Arcadië woonde; dit diende als zijn geboorteplaats en werd bekend als Hermaia. De Grieken beschouwden hem als een belangrijke godheid die wonderen kon verrichten en naar believen van vorm kon veranderen. Ze geloofden ook dat Hermes in raadsels sprak wanneer hij met mensen communiceerde – vandaar zijn titel ‘Kuber’ of ‘de voorspreker’.

In veel opzichten is Hermes nauw verbonden met communicatieve vaardigheden – wat logisch is omdat hij fungeert als een kanaal tussen mensen en het goddelijke. Hij is misschien begonnen als een nederige herder, maar is sindsdien een van de meest populaire Griekse goden geworden. In de loop van de tijd is hij afgebeeld met verschillende attributen, afhankelijk van in welke regio hij verscheen; zijn rol is echter door de geschiedenis heen grotendeels consistent gebleven.

Scroll to Top